School Prefects (Library)

Appointment of School Prefects (Library) 2021-2022

Post

Name in English

Name in Chinese

Class (no.)

Head Library Prefect

CHAN LONG HEI

陳朗熙

5B (3)

Deputy Head Library Prefects

CHEUNG PUI KWONG

張沛光

5C (5)

WU HUEN MING

胡烜鳴

5C (32)

TONG WAI SING

唐維聲

5D (23)

Senior Library Prefects

CHAN KWUN CHI

陳觀賜

4A (2)

 

YIN TSZ HO MATTHEW

嚴子浩

4A (37)

 

LAM HAU SEAN

林孝

4C (11)

 

LEE KA CHUN

李嘉晉

4C (14)

 

CHENG WAI HO

程煒皓

4D (3)

 

CHUNG CHI LUN

仲智麟

5C (7)

 

CHUNG CHI PIU

仲智鑣

5C (8)

 

SHEN SAI HO

沈世皓

5C (24)

 

WOO LONG KIT

胡朗傑

5C (31)

 

CHEUK YAT YIN

卓逸然

5D (3)

Library Prefects

NG CHUN YUI

伍振睿

2A (21)

 

TANG HO LONG

鄧皓朗

2A (24)

 

YU TSZ YIU

余梓堯

2A (33)

Library Prefects

HO KYENOR

何佳諾

2B (9)

 

YEUNG CHIT

楊喆

2B (29)

 

CHAN SZE IN

陳思弦

2C (4)

 

LAW MAN KIT

羅文杰

2C (19)

 

SHUM CHEUK KO

岑卓高

2C (24)

 

YIP KA SUI

葉家瑞

2D (30)

 

LO CHUN SHING

盧晋成

3B (16)

 

LO TIN CHING

盧天正

3B (17)

 

CHEUNG PUI SUM

張沛琛

3C (6)

 

WONG CHAK FUNG

黃澤楓

3C (29)

 

AU TSZ FUNG

區梓烽

4B (1)

 

HO KYEHIM

何佳謙

4C (9)

 

LEUNG MAN YUI

梁文銳

4C (16)

 

CHEN TUNG WING

陳東榮

4D (2)

 

YAU HONG YIU ANDRIN

邱康堯

4D (22)

 

CHOU LI KWOK

周理國

5A (5)

 

CHENG TSZ LONG

鄭梓朗

5B (6)

 

HUANG KUEN KWAN

黃權君

5B (12)

 

LO TSZ KING

盧子敬

5C (20)

 

TAI CHEUK YAN

戴卓仁

5C (26)

 

MA YEE CHUN ANDY

馬依駿

5D (16)

 

WAN CHUNG YIN

尹頌然

5D (24)