School Prefects (Library)

Appointment of School Prefects (Library) 2022-2023

Post

Name in English

Name in Chinese

Class(no.)

Head Library Prefect

CHENG WAI HO

程煒皓

5D03

Deputy Head Library Prefects

HO KYEHIM

何佳謙

5C08

CHEN TUNG WING

陳東榮

5D02

YAU HONG YIU ANDRIN

邱康堯

5D21

Senior Library Prefects

CHAN KWUN CHI

陳觀賜

5A01

 

YIN TSZ HO MATTHEW

嚴子浩

5A30

 

AU TSZ FUNG

區梓烽

5B01

 

LEE KA CHUN

李嘉晉

5C13

 

LEUNG MAN YUI

梁文銳

5C14

 

CHEUNG PUI SUM

張沛琛

4A05

Library Prefects

KAN YUET KI 
簡悅麒 
4B09
 
LAM ZI BOK 
林子鉑 
4B13
 
LAM CHING HIM 
林正謙 
3D09
 
HO KYENOR 
何佳諾 
3C10
 
TONG SHEE SHING 
唐書丞 
3A24
 
YU TSZ YIU 
余梓堯 
3A28
 
LAM FUNG 
林夆 
3B10
 
YEUNG CHIT 
楊喆 
3B29
 
WONG CHAK FUNG 
黃澤楓 
3C24
 
HUANG TSZ TSUN 
黃釨溱 
2A09
 
LAU YAT HEI 
劉日熹 
2A17
 
LUI LOK 
呂犖 
2A23
 
LI PAK HIN 
李栢軒 
2B22
 
CHAN TSZ IP 
陳子燁 
2C04
 
GU YAN HO 
顧恩浩 
2C11
 
YUE CHING YIN 
于正言 
2C34
 
CHAN SZE KIT 
陳詩傑 
2D01
 
CHUNG SHING YAU 
鍾承佑 
2D04
 
TSUI TSZ HIN 
徐梓軒 
2D28