School Prefects (Counselling)

Appointment of School Prefects (Counselling) 2023 / 2024

 

 

Head Counselling Prefect :

CHOW MARCUS

周凱翹

5B

Deputy Head Counselling Prefects :

XU HANNES

徐子軒

5A

 

LI MING FAI

李明輝

5C

 

 

Counselling Prefects

Class

*FUNG CHUN KIT

馮雋傑

5A

*LAU MAN HONG

劉文康

5A

*LO TIN CHING

盧天正

5A

KAN YUET KI

簡悅麒

5B

SIU CHUN YU

蕭竣宇

5C

*CHIU TING NGAI JASPER

趙庭毅

5D

 

 

Peer Counsellors

Class

  

Peer Counsellors

Class

CHAN WAI TSUNG

陳偉淙

4A

 

CHAN KIN LAI

陳健禮

4D

LAM FUNG

林夆

4A

 

CHAN RAY JADON

陳睿

4D

LAM ZI BOK

林子鉑

4A

 

CHAU PAK YU

周柏宇

4D

LAU LEWIS

劉滶軒

4A

 

CHIU NATHANIEL YU HIM

趙汝謙

4D

YAM SZE LONG

任思朗

4A

 

KAN WANG LAI ALVIN

簡弘禮

4D

LEE TSZ HIM

李子謙

4B

 

KWAN TSZ KIN

關子健

4D

LI HIN LAM

李衍霖

4B

 

KWOK GAWEN

郭家宏

4D

CHOW CHIU CHUN

周朝進

4C

 

LAM CHING HIM

林正謙

4D

KWOK SAN HO

郭燊豪

4C

 

LAW MAN KIT

羅文杰

4D

KWONG YU CHUNG

鄺裕翀

4C

 

LEE CHI WANG MATTHIAS

李孜弘

4D

LING TSZ KIT

凌梓杰

4C

 

TSUI CHUN HIN ISAAC

徐俊軒

4D

WONG CHAK FUNG

黃澤楓

4C

 

WAN CHUNG HIM

尹頌謙

4D

YIP CHI HANG

葉志恆

4C

 

WU PAK LOK

吳柏樂

4D

* Core group