School Prefects (Counselling)

Appointment of School Prefects (Counselling) 2022 / 2023

 

Head Counselling Prefect :

LAW PAK LONG

羅栢朗

5C

T

 

Deputy Head Counselling Prefects :

IP SIK KUEN

葉錫權

5B

N

 

 

LEE KA CHUN

李嘉晉

5C

K

 

 

 

 

 

 

Counselling Prefects

Class

H

 

 

*HU WANG HEI

許宏僖

5B

C

 

 

 

 

 

*FUNG KA KIT

馮家傑

5D

R

 

 

 

 

 

*LUK WING TO

陸穎韜

5D

T

 

 

 

 

 

 

Peer Counsellors

Class

H

 

Peer Counsellors

Class

H

CAO GUANWU

曹冠武

4A

C

 

LEE HIU WAH

李曉華

4B

W

CHO CHI KONG

曹志剛

4A

S

 

CHAN CHING LAM

陳政霖

4C

R

FUNG CHUN KIT

馮雋傑

4A

T

 

CHEUNG CHEUK YIN

張卓然

4C

R

LO TIN CHING

盧天正

4A

R

 

LI MING FAI

李明輝

4C

C

TSE KAN LUNG

謝謹隆

4A

W

 

LO CHUN SHING

盧晋成

4C

K

WONG KA HEI

王家熙

4A

N

 

NG WAN KWAN

吳泓錕

4C

W

WONG TSZ HIN

黃子軒

4A

S

 

CHIU TING NGAI

趙庭毅

4D

T

XU HANNES

徐子軒

4A

D

 

TANG CHI HON

鄧智瀚

4D

R

YIP HON KWAN

葉瀚鈞

4A

W

 

WU ZI QI

吳子麒

4D

W

CHOW MARCUS

周凱翹

4B

N

 

 

 

 

 

* Core group