School Prefects (Counselling)

Appointment of School Prefects (Counselling) 2021 / 2022

 

Head Counselling Prefect :

POON MAN TO

潘文韜

5C

D

 

Deputy Head Counselling Prefects :

CHAN WANG TIK

陳泓迪

5B

K

 

 

CHAN CHIN CHING

陳展呈

5D

D

 

 

 

 

 

 

Counselling Prefects

Class

H

 

Counselling Prefects

Class

H

KWOK SZE CHEUK

郭思卓

5A

R

 

TSANG WAI LUN

曾湋倫

5B

D

*LIANG DING QUAN

梁鼎權

5A

K

 

*WANG HEI WAI

王曦煒

5B

W

TANG CHUN LUI

鄧晉雷

5A

R

 

*HUANG TSZ WUN

黃梓桓

5C

R

*CHENG TSZ LONG

鄭梓朗

5B

N

 

TONG KA HEI

唐家熙

5C

S

CHUNG HO CHING

鍾灝澄

5B

W

 

HO TING YAN

何庭昕

5D

K

*CHUNG KAI CHUNG

鍾啟聰

5B

R

 

LAM HO KWAN

林灝鈞

5D

N

*HUANG KUEN KWAN

黃權君

5B

W

 

*OR KING NANG

柯景能

5D

T

                           

 

Peer Counsellors

Class

H

 

Peer Counsellors

Class

H

CHANG KWAN YAU

張君佑

4A

T

 

TSE HO YIN

謝浩賢

4B

R

CHOW YIN SHING

周彥成

4A

D

 

TSUI MAN CHING

崔文政

4B

W

CHUNG HO CHING

鍾皓正

4A

K

 

YU CHEUK KI

余卓祈

4B

W

FONG KWOK HONG

方國匡

4A

K

 

LAW PAK LONG

羅栢朗

4C

T

LEE KA WAI

李嘉威

4A

C

 

LEE JEREMY

李竣軒

4C

D

SY JEFFREY

施傑銳

4A

N

 

LEE KA CHUN

李嘉晉

4C

K

AU TSZ FUNG

區梓烽

4B

C

 

LEUNG TSZ HIN

梁子軒

4C

C

FAN KING HEI

范景禧

4B

N

 

LI YIN TING

李彥霆

4C

R

HU WANG HEI

許宏僖

4B

C

 

SIT HON KIU

薛漢喬

4C

K

IP SIK KUEN

葉錫權

4B

N

 

TIN YU HO

田宇皓

4C

S

KWAN CHI FUNG

關智峰

4B

R

 

CHENG WAI HO

程煒皓

4D

T

LAW TIN YAU

羅天佑

4B

W

 

CHU CHING HO

朱政昊

4D

K

LEE LOK MING

李洛銘

4B

S

 

KO KAI FUNG

高啟峯

4D

W

LI YUE WANG

李俞宏

4B

S

 

LUK WING TO

陸穎韜

4D

T

MAI TAI SHEUK

麥題鑠

4B

K

 

 

 

 

 

* Core group